Ομαδες Γυναικων

Ημέρα/ Ώρα: Τρίτες 19.30-21.00

Έναρξη: Τρίτη 8/1/2019

Συντονίστριες Ομάδας: Μουλάκη Μαρίνα, Σπέντζου Τζωρτζίνα

Περιγραφή:

Η ομάδα αυτή απευθύνεται μόνο σε γυναίκες.

Στόχος της είναι η προσωπική ανάπτυξη των μελών της μέσα από τη καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα:

– Ισορροπία μεταξύ των πολλαπλών ρόλων που καλείται να καλύψει (φίλη, σύντροφος, μητέρα, επαγγελματίας).

– Κατανόηση και διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στο επαγγελματικό και στο οικογενειακό της περιβάλλον.

– Διαχωρισμός των κοινωνικών απαιτήσεων από τα “θέλω” της.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των γυναικών στην ομάδα δημιουργεί συνθήκες κατά τις οποίες οι εσωτερικές αντιδράσεις και άμυνες αναδύονται και γίνονται άμεσα προσβάσιμες για παρατήρηση και επεξεργασία.

Ο υποστηρικτικός χαρακτήρας της και η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, βοηθάει κάθε γυναίκα να κατανοήσει και να επανεξετάσει τη καταλληλότητα η μη της συμπεριφοράς της.

Η ομάδα αυτή είναι κλειστού τύπου, δηλαδή έχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης χωρίς τη δυνατότητα προσέλευσης νέων μελών κατά το διάστημα αυτό.

Απευθύνεται σε γυναίκες όλων των ηλικιών.

Ο αριθμός των μελών της ομάδας δε μπορεί να ξεπερνάει τις 12 , ώστε να υπάρχει χρόνος για όλες σε κάθε συνάντηση.

Η ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον. Λειτουργεί βασισμένη στο απόρρητο και την ανωνυμία, καθώς και με σεβασμό προς όλα της τα μέλη.

Για το διάστημα των συναντήσεων δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των μελών εκτός της ομάδας.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 90 λεπτά.

Δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.